from the blog.

Tarptautiniai Projektai

dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies programose bei projektuose

You may also like

Menas & Kultūra

aktyvus dalyvavimas kultūriniame Lietuvos jaunimo gyvenime ir meniniame ugdyme

Tarptautiniai mainai

tarptautinių mainų, taip pat meno, pažintinių ir koncertinių kelionių organizavimas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *