from the blog.

Tarptautiniai Projektai

dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies programose bei projektuose

You may also like

Tarptautiniai mainai

tarptautinių mainų, taip pat meno, pažintinių ir koncertinių kelionių organizavimas

Ugdymo veiklos

susirinkimų, papildomo ugdymo veiklos ir jaunimo konferencijų organizavimas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *