from the blog.

Tarptautiniai mainai

tarptautinių mainų, taip pat meno, pažintinių ir koncertinių kelionių organizavimas

You may also like

Ugdymo veiklos

susirinkimų, papildomo ugdymo veiklos ir jaunimo konferencijų organizavimas

Menas & Kultūra

aktyvus dalyvavimas kultūriniame Lietuvos jaunimo gyvenime ir meniniame ugdyme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *