PARAMA – 2%

Žemiau rasite instrukciją kaip paprastai galite paskirti 1-2% nuo savo sumokėtų mokesčių.

Paprašykite šios paramos ir savo šeimos narių, draugų bei kolegų. AČIŪ.

Kaip Paskirti 2% Pajamų Mokesčio Paramai:

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 302884180
E3 Mokesčio dalies paskirtis****: JAUNIMO TASKAS
E1 Gavėjo tipas***: 2 (Paramos gavėjas)
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 2,00%
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio*****: 2017 (arba nurodyti kitą pasirinktą periodą)

 

1. Internete atverkite EDS portalą, naršyklėje įvedę adresą https://deklaravimas.vmi.lt;

2. Pasirinkite banką, per kurį prisijungsite prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS)

1

3. Prisijungę atverkite skiltį “Paramos Skyrimas”;

2

4. Atsivėrusiame lange, rasite reikalingą formą;

3

5. Atsidarę prašymo skirti paramą formą (FR0512), užpildykite pagal pateiktą pavyzdį;

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 302884180
E3 Mokesčio dalies paskirtis****: JAUNIMO TASKAS
E1 Gavėjo tipas***: 2 (Paramos gavėjas)
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 2,00%
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio*****: 2017 (arba nurodyti kitą pasirinktą periodą)

4

6. Pasitikrinkite, ar nepalikote klaidų;

5

7. Prašymo pateikimas.

6